واحدهای اقامتی (پارس و فدک)

  • خانه
  • امکانات
  • واحدهای اقامتی (پارس و فدک)

واحدهای اقامتی (پارس و فدک)

مهمانان با توجه به امکانات سازمان و منطقه متناسب با وجهه و موقعیت حرفه ­ای، سیاسی، اجتماعی و نوع مأموریت ایشان، اسکان و پذیرایی داده می شوند.

واحدهای اقامتی دراختیار واحد تشریفات مجتمع فدک و مجتمع پارس است که مهمانان براساس شیوه نامه پذیرش، اسکان و پذیرایی در یکی از واحدهای اقامتی، اسکان داده می شوند.

هر یک از مدیران سازمان می توانند با توجه به ضرورت های حوزه فعالیت خود، مهمانانی در سطح عادی پیشنهاد نمایند ولی تأیید و ضرورت پذیرش مهمانان و تعیین موقعیت پذیرایی آنان و تقبل هزینه­ های مزبور به آن در حیطه اختیارات معاونین ذی ربط خواهد بود. تأیید کننده نهایی نوع  خدمات، مدیر کل حوزه مدیرعامل خواهد بود.
تشخیص طبقه بندی مهمانانی که بصورت خود معرف و یا در قالب مأموریت درخواست خدمات دارند با حوزه مدیرعامل می­باشد.

کلیه واحدها دارای کلیه امکانات هتلی بوده و سعی شده است واحدهایی مناسب مهمانان سازمان با تجهیزات و امکانات کامل در اختیار مهمانان قرارگیرد. قابل ذکر است تعدادی از واحدها در مجتمع اقامتی پارس دارای آشپزخانه و تجهیزات آشپزخانه بوده که مهمانان بتوانند در مدت اقامت ازاین امکانات استفاده نمایند.

تمامی حقوق متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش میباشد. طراحی و پیاده سازی توسط: یاس کیش